معرفی خیابان ایثارگران:

این خیابان بین میدان بسیج و میدان صاحب الزمان واقع است.در امتداد این مسیر تقاطع هم سطحی بابلوار مدرس وجود دارد.

مشكلات:

طبق مشاهدات میدانی روشنایی فقط در یك طرف مسیر وجود دارد كه با توجه به عرض زیاد معبر چندان كافی نمی باشد.این خیابان دارای خط كشی نامناسب است و در نزدیكی تقاطعها چراغ چشمك زن و تابلو نصب نشده است.بعلت عرض زیاد سواره رو و ترافیك كم خیابان سرعت عبور در این خیابان بالاست و وجود فضای بازی كودكان در كنار این خیابان بدون هیچ گونه حصار باعث ایجاد تصادف و نارضایتی رانندگان شده است.

 

 

معرفی بلوار مدرس:

این بلوار ازشرق شهرسربیشه تاغرب آن امتداد یافته است وباخیابان ایثارگران بلوار شهید مصطفی خمینی و خیابان شهدا و خیابان معلم تقاطع دارد.

 

مشكلات:

این خیابان فاقد تابلوهای لازم و چراغهای هشدار دهنده در نزدیكی تقاطع ها می باشد. سرعت زیاد در سر تقاطع ها به دلیل كمبود ترافیك در این بلوار باعث تصادف می شود و نبود سرعت گیر از دیگر مشگلات آن است.

 

 

معرفی خیابان شهدا:

این خیابان بین میدان امام و میدان شهدا واقع شده است.

مشكلات:

این خیابان فاقد خط كشی و تابلوهای راهنمای و رانندگی می باشد وچون به مركز اصلی شهر وصل میشود در بعضی ساعات ترافیك شدیدی مشاهده میشود ونبود پاركینگ شهری باعث شده تا رانندگان مجبور به پارك خودروهای خود در كنار خیابان بشود.

 

 

معرفی خیابان معلم:

این خیابان یك مسیر شمالی-جنوبی در غرب شهرسربیشه است كه با خیابان مخابرات و بلوار مدرس تقاطع دارد.

مشكلات:

در این خیابان روشنایی كافی برای معابر وجود ندارد.خیابان فاقد خط كشی و تابلوهای رانندگی می باشد.وجود  دست انداز در این خیابان  باعث نارضایتی رانندگان میشود و مشكل مهم دیگر آن عدم وجود پاركینگ و اجبار رانندگان به پارك وسایل نقلیه در كنار مدارس و ادارات است.علاوه بر مشكلات ذكر شده نبودن چراغ راهنما و خط كشی عابر پیاده مشكلات فراوانی را هم برای عابرین و هم برای وسایل نقلیه ایجاد كرده است.