معرفی خیابان مطهری:

این خیابان از میدان بسیج در شرق شهر سربیشه آغاز شده  و به میدان شهدا در غرب این شهر منتهی می شود.

مشكلات:

در خیابن مطهری حد فاصل میدان بسیج تا میدان 17 شهریور چراغهای روشنایی در وسط قرار گرفته اند كه با توجه به عرض زیاد بلوار مناسب نمی باشند.این خیابان فاقد خط كشی مناسب میباشدتوقف مینی بوسها و وسایل نقلیه مختلف در فاصله میدان 17 شهریور تا میدان امام و اطراف میدان امام بدلیل اینكه این خیابان ورودی شهر است در ساعات اول روز باعث گره ترافیكی میشود.علاوه بر عرض كم استفاده ناصحیح عده ای از مغازه داران از پیاده روها مزید بر علت شده تا عابرین بالاجبار از طول خیابان بگذرند واین خود باعث مشكلاتی هم برای خودشان و هم برای رانندگان می شود.گذاشتن سرعت گیر نامناسب هم به لحاظ ارتفاع و هم به لحاظ محل آن نیز مشكل آفرین شده است.