تحصیلات: دکترای علوم تربیتی تهران

ایشان در سال 1321 در روستای هریوند از بخش مود سربیشه متولد شد تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در بیرجند وتحصیلات دانشگاهی را در مقطع لیسانس زبان انگلیسی در دانشگاه تهران و درمقطع فوق لیسانس در دانشگاه تربیت معلم و نیز درسطح فوق لیسانس و دكتری علوم تربیتی در دانشگاه تهران گذرانید . ایشان صرف نظر از مشاغل اداری به صورت تمام وقت و یا پاره وقت در دانشگاههای تهران شهید بهشتی ، تربیت معلم ، علامه طباطبایی و موسسات آموزشی دیگر تدریس داشته است .ایشان در حال حاضر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در سمت استاد و مدیر گروه كارشناس ارشد علوم تربیتی ایفاء وظیفه می نماید . كتابهای تالیفی ایشان به شرح زیر است : 1- قصه های محلی كلاغ و سیب 2- قصه های محلی خشت طلا 3- قصه های محلی نخودی 4- روان شناسی عمومی 5- اعزام محصل به خارج از كشور در دوره قاجار 6- انتقال میراث فرهنگی به نسل فردا 7- روان شناسی عمومی برای دوره دوم متوسطه تهران 8- سخن پیر قدیم ، مجله نخست ضرب المثل های بیرجندی 9- روشهای تدریس و هنر معلمی 10- روابط انسانی در سازمان های آموزشی

كتابهای ترجمه شده دكتر سرمد عبارتست از : 1- راجرز دوروتی (روان شناسی كودك ) جلد دوم 2- یترز ، آر ، اس . تاریخ و كاتب روان شناس . جلد اول 3- شوسترم ،‌ اورت . (وان شناسی انسان سلطه جو ) با همكاری قاسم قاضی . 4- چاپمن ، ال وود (نگرش مثبت ) 5- لوتانز ، فرد (رفتار سازمانی ) جلد اول و دوم 6- آكرمن ، گری (برنامه ریزی آموزش) دكتر سرمد دو مقاله به زبان انگلیسی نوشته كه یكی از آنها تحت عنوان (آموزش و ارزشها و تصورات دینی در مدارس ابتدایی و راهنمایی ایران) در سازمان علمی و فرهنگی كشورهای اسلامی در سال 1371 در بین 44 مقاله مقام دوم را كسب كرده و به آن جوایزی تعلق گرفته است .