تبلیغات
شهرستان سربیشه - عشایر خراسان جنوبی
شهرستان سربیشه
سربیشه دیار ایمان واندیشه
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


شهرستان سربیشه یکی از شهرستانهای مرزی خراسان جنوبی است با وسعت معادل 8223 کیلومتر مربع که از شمال به شهرستان درمیان از جنوب به شهرستان نهبندان، از شرق به کشور افغانستان و از غرب به بخش خوسف شهرستان بیرجند محدود می باشد. طول مرز مشترک شهرستان با کشور افغانستان بالغ بر 90 کیلومتر است. در کتابهای تاریخی بهارستان، نزهه القلوب و معجم البلدان از سربیشه و مؤمن آباد و نهارجان اسم برده شده است و مساجد و آثار کهن شهر مورد توجه سیاحان قرار گرفته است. در وجه تسمیه سربیشه گفته شده است چون زمین قسمت جنوبی شهر آبخیز و سرسبز بوده و شهردر مدخل این محل قرار داشته است به آن سربیشه گفته اند اقوال دیگر نیز گفته شده از قبیل سربیشه که بدلیل سردی هوا به این نام معروف بوده و به مرور زمان حرف (د) حذف گردیده است. سربیشه از پیشینه تاریخی بسیار غنی برخوردار :بوده و به همین دلیل، در گوشه و کنار شهرستان آثار تاریخی و دیدنی متنوعی به چشم می خورند

ـ مزار بی بی زینب خاتون واقع در روستای کاهی دهستان مود

ـ مزار سید حامد علوی واقع در چنشت دهستان نهارجان

ـ مسجد امام حسین (ع) معروف به مسجد گنجی واقع در شهر سربیشه

ـ مسجد پخت واقع در روستای پخت دهستان مؤمن آباد

ـ منزل یاوری واقع در شهر سربیشه که از لحاظ معماری دارای شیوه خاص منطقه بوده و بعنوان آثار باستانی به ثبت رسیده است.

علاوه بر موارد یاد شده چشمه آبترش واقع در روستای دارستنگ دهستان مو من آباد و چشمه آبگرم گندکان واقع در روستای گندکان دهستان مؤمن آباد نیز بدلیل خاصیتهای درمانی مورد استفاده اهالی شهرها و حتی استانهای مجاور قرار می گیرد.


مدیر وبلاگ :نژاد برتر
نویسندگان
نظرسنجی
نظر تون در مورد وبلاگ چیست؟

آگاهی وشناخت ازاوضاع واحوال عشایرمرزنشین که درمجاورت کشوربحران زده ای چون افغانستان قراردارند. برای دست اندرکاران اموروسازمانهای دولتی که هریک به نحوی با مسایل عشایری ومناطق استقرارآنها درارتباط هستند ضروری است. زیرا عشایردرطول تاریخ دارای تأثیرات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی وامنیتی بوده اند. عشایربه دلیل روح سلحشوری وظلم ستیزی درطول تاریخ خود با حاکمان وپادشاهان ظالم همواره درنبرد بوده، و به هنگامی که حاکمان ازمقابله با تجاوزگران ناتوان می شدند، عشایرغیوربپا خاسته ازمرزوبوم این سرزمین حراست می نمودند. با آنکه عشایردرعصررضا شاه تخته قاپو شدند وخلع سلاح گردیدند اما مبارزاتشان همواره باقی ماند. حضورآنان در۸سال دفاع مقدس وتقدیم چندین شهید وجانبازوآزاده وهمکاری با مأموران نظامی وانتظامی نقش بسزایی درقلع وقمع اشرار، سارقین وقاچاقچیان داشته است. عشایراین خطه مردمی مسلمان، متدین، غیور، شجاع وازبهترین مرزداران خطه شرق ایرانند٧۵٪عشایرشهرستان درزیرکوه استقراردارند.

منشاء نژادی عشایرزیرکوه
تعیین منشاء نژادی وقومی طوایف وتیره های عشایری زیرکوه کاری مشکل بوده وبطورکلی می توان آنها را به گروههای زیرتقسیم بندی کرد:
۱- اعراب،پس ازورود لشکریان اسلام به منطقه قهستان ومسلمان شدن مردم قبایلی ازاعراب درمنطقه قاینات ساکن شدند که امروزه به نامهای خزائی، نخعی، ثقفی، زنگویی، شیبانب، خزیمه، عامری، وبرخی نیز به میرومیرزا معروفند. احفاد واعقاب این طوایف به طورپراکنده دربسیاری ازروستاهای شهرستان سکونت دارند. اغلب این طوایف بازماندگان قبایل سپاه حازم بن خزیمه بوده که درزمان خلیفه دوم وارد این منطقه شدند. خاندان خزیمه که سالها حکومت قاینات را دردست داشتند ازاین گروه می باشند. طایفه عرب خزایی ازمنطقه بیرجند آمدند ودرروستاهای بین قاین وبیرجند همچون گزخت، کمادو، کال قاضی، قلعه نبی، چاه مزاری، النگ میان استقراریافته اند. عشایرعرب منطقه امروزه فارس شده وبه زبان فارسی تکلم می کنند وبا گذشت زمان درجمعیتهای محلی حل شده اند.
عشایربلوچ، بلوچها اززمان صفویه به قصد جلوگیری ازحمله افاغنه بدین خطه آمده اندو چون شغل عمده آنها دامداری بود ییلاق وقشلاق داشتند. گاه قهرطبیعت وبروزپدیده خشکسالی وزمانی رضا شاه عشایررا اجباراً تخته قاپو نمود. ساخت خانه های گلی ازحدود سالهای۱٣۱٣رواج یافت ویکجانشین شدند. پس ازاصلاحات ارضی با خرید اراضی علم وخاندانش توسط تعدادی ازعشایردرملکی ورحیم آباد وتاجکوه، وچاه الله داد کرت آباد، اسکان ویکجانشینی رواج یافت. تعدادی ازعشایربلوچ بازماندگان همان مأمورین ژاندارمری سابق بوده که درعصرپهلوی اززابل به این منطقه منتقل شده ودرخطه مرزی خدمت می کردند. پس ازبازنشستگی چون محیط را مساعد دیدند دیگربه زابل مراجعه نکرده وبه مروربرتعداد آنها افزوده شد. بلوچهای قاینات، شامل طوایف ده مرده، نهتانی، بهرام بلوچ وبراهوئی می باشند. بهرام بلوچ طایفه ای مستقل ودربمرود مستقرند وشیعه مذهب هستند. بلوچهای قاینات مردمی مسلمان، متدین واکثراً اهل تسنن بوده وعشایری غیوروسلحشورومرزبانانی شجاع دربرابراشرارمی باشند.
۱-۲ ده مرده،ده مرده ها درزمان حکومت نادرشاه افشاربه علت اختلافاتی که بین آنها وطوایف منگول وگرگیج پیش آمد به این ناحیه کوچ کردند. آنها ازمسیرکیخا وبندان بصورت کوچ نشینی به ملکی وچاه کامخان آمدند وطی سالهای بعد به تدریج تعداد خانواردیگری ازعشایرده مرده به آنها پیوستند.
۲-۲ برهوائی، این طایفه تا اواخردوره قاجارازقدرتمندترین طوایف سیستان وبلوچستان بوده که درمحدوده کشورهای پاکستان، افغانستان وایران کوچ می کردند. هم اکنون درکرت آباد وچاه الله داد وحسن آباد تاجکوه، سکونت دارند. وجه نامگذاری برهوائی را برخی محققان ازواژه ابراهیم، نام یکی ازبزرگان برهوائی می دانند که بعدها ابراهیم به براهم وبراهو تغییریافته است گفته اند براهو روحی است که بالای کوه است
زبان شناسان زبان برهوایی را شعبه ای اززبان دراویدی دانسته که به زبان فارسی نزدیک است.
٣-۲ نهتانی، دربین بلوچها، طایفه نهتانی پرجمعیت ترین طایفه بلوچ می باشد که٪۵۵بلوچها را دربرمی گیرد. نهتانی درروستاهای تاجکوه، حسن آباد، رحیم آباد وملکی ودارج علیا استقراردارند.
٣- بارفروش ها، شخصی به نام حسن بارفروش، اهل شهربارفروش(بابل فعلی) به علت درگیری با عوامل وسلاطین وقت ازبابل به جنوب خراسان تبعید می شود، نامبرده فرزندان زیادی داشته که مشهورترین آنها مولا داد نام داشت. به دلیل روحیه کاری وتمایل به اموردامداری، وی منطقه چاه پایاب، چاه شط، دوچاهی وگردتیغ سکونت دارند.
۴- دلاکه ها، این طایفه درنوارشرق کشورودرمحدوده شهرستانهای قاینات وبیرجند ییلاق وقشلاق داشته اند. که درحال حاضریکجانشین شده وتنها درمحدوده ای بسته کوچ بهاره دارند. این طایفه درابتدا دولاک نامیده می شد که به مرورزمان به دلاکه تغییریافت. عشایرمحلی معتقدند که درزمان شاه عباس صفوی طایفه دلاکه ازمناطق خلیج فارس به این محل کوچ داده شده اند. علت نامگذاری به دلاکه را ناشی ازاین می دانند که رئیس طایفه برای صرف غذا ازظروف طلا ومسی استفاده می کرده وچوپان هایش ازظروف چوبی. دلاکه ها طایفه ای مستقل وشیعه مذهب هستند که شامل تیره های کامکاردرآبمهان وآبیز، بخشایی درمهرک،
صفری دربقرایی، حسن آباد وحسین آباد، کدخدایی درحسین آباد وعبدالهی درمهرک می باشند.
۵- بهلولی ها، این طایفه بزرگترین طایفه عشایری منطقه زیرکوه می باشد. بهلولی ها طایفه خود را ازفردی به نام بهلول یا بهلوردانسته که درنوحی خواف، باخرز، تایباد، زیرکوه وبیرجند، نهبندان وسرخس پراکنده شده اند این طایفه پس ازحمله اعراب به سمت شمال استان فارس مهاجرت نمودند. درعصرصفویه به دلیل مسائل امنیتی ودسترسی به مراتع جنوب خراسان ازنهبندان تا تایباد بطورپراکنده مستقرشدند. برخی ازبزرگان طایفه بهلولی معتقدند درابتدا سه برادربه نامهای افضل، ساران وبهلول ازاستان فارس به این منطقه کوچ داده شد. هم اکنون۲٠٪بهلولی ها دراستان فارس ساکنند. افضل به منطقه سرخس، بهلول درمنطقه قهستان وساران درجنوب خراسان سکنا گزیدند. افضل درجوانی براثردرگیری کشته شد وازساران طایفه سارانی بوجود آمد که گرایش به طوایف بلوچ نمود. بهلول که مردی غیوروجنگ جو بود ازخواف تا نهبندان را تحت سلطه خویش درآورد. بهلول سه فرزند داشت به نام های احمد، حسین وناد که بعداً تیره هایی به همین نام درمنطقه بوجود آمد ند. طایفه بهلولی درزمان زندیه وقاجاریه ازقدرت وسیطره زیادی برخورداربود. اما پس ازتخته قاپو قدرت این طایفه روبه زوال نهاد تا قبل ازپیروزی انقلاب اسلامی مرکزطایفه بهلولی روستای چاه زرد وحاجی حقداد اسعد زاده رئیس بزرگ طایفه بود وکلیه تیره های بهلولی هنوزازفرزندان ایشان با عنوان بیک تبعیت می کنند. بهلولیها مردمی
مسلمان ومتعهد وشیعه بوده که با زبان فارسی تکلم می کنند وعشایری غیوروازمرزداران شجاع خطه شرق ایرانند. تمامی عشایرسالهاست که درکنارهم با صلح وصفا زندگی می کنند واغلب خویشاوند بوده وبه برکت حضورآنها درکنارنیروهای مرزبانی یزدان وشاهرخت قاینات ازآرامش وامنیت برخورداراست. درمنطقه پسکوه طایفه رمضانیها درروستاهای قیصار، چاه یوسف، علی آباد موسویه، شونگان واسماعیل آباد وآفریزپراکنده می باشند.

سلسله مراتب ایلی وکارکردهای سیاسی، اقتصادی واجتماعی
عشایرازبهترین نظم برخوردارند. سلسله مراتب را کاملاً رعایت می کنند. عشایرتماماً مسلح به سلاحهای سبک بوده وازقدیم الایام، اسلحه مهمترین وسیله زندگی آنان به حساب می آمده که ازپدران خود به ارث برده اند. درسلسله مراتب عشیره ای، کوچکترین واحد جامعه خانواده می باشد ودرهرخانواده، مرد حاکمیت مطلق داشته ومرد سالاری حاکم است وتمامی امورات زندگی را درانحصارخویش داشته وازمجموع چند خانواده یک محله تشکیل می شود. درهرمحله یک نفربه عنوان سرمحله یا ریش سفید مورد احترام می باشد. ازمجموعه چند محله یک روستا یا جمعی ازافراد، یک تیره تشکیل می شود. تیره ها زیرنظربیک یا رئیس طایفه قرارمی گیرند. عشایربا توجه به نوع زندگی خاصی که دارند، همواره نیازمند وخواهان قدرت فرماندهی دررأس هریک ازتشکیلات خود همچون تیره وطایفه می باشند.

ویژگیهای فرهنگی عشایرزیرکوه
عشایرمردمی میهمان نواز، راستگو، سخت کوش ودلیرودربرابرشرایط خاص محیط بردباروبا حداقل امکانات زندگی می کنند. عشایردردوستی بسیارثابت قدم ووفادارولی دردشمنی سرسخت می باشند. به زندگی وزن وفرزندان خود علاقه دارند. آنان طلاق را امری زشت می دانند وبه ندرت زن خود را رها می کنند. ازتعارفات اضافی برکنارند وساده وبی آلایش بوده وبه قول وقرارخود اهمیت می دهند. به معتقدات دینی خیلی پای بند بوده ونمازرا بموقع بجا می آورند. براساس زندگی عشیرتی واعتقادات خاص عشایربه پیوندهای قبیله ای معتقدند ازدواجها اغلب درون گروهی بوده وکمتربا افراد خارج ازطایفه خویش ازدواج می کنند. فراردختروپسربلوچ بخاطرازدواج دیگربازگشتی ندارد. به منظورکمک به راه اندازی زوج جوان درشب دامادی سینی بزرگ جلوی همه مدعوین چرخانده تا بهرمیزان تمایل داشتند کمک کنند. صداقت، پاکی، درستی و وفای بعهد دربین عشایردرحد بسیاربالایی بوده واغلب کارها ومعاملات بطورشفاهی است. قولها وگفته ها قرص ومحکم می باشد. جوانان عشایرزود ازدواج می کنند. درمراسم خواستگاری وقتی پدرپسربه منزل پدردخترمی رود وموضوع را مطرح می کند. پدردخترچند روزی را مهلت می خواهد تا با دخترخود صلاح نمایند وبتواند پاسخ مناسبی به آنها بدهد. مراسم عروسی درطی سه شب برگزارمی شود. درروزاول سوغاتی هاییکه داماد برای عروس خریده به همراه مواد غذایی وچند رأس گوسفند طی تشزیفات خاص توسط زنان به خانه عروس می برند ومسیردومنزل را با دایره زدن طی می کنند وقتی به منزل عروس رسیدند ازآنها پذیرایی می شود. سپس حجله عروس راآماده می کنند. درروزدوم مراسم حنا بندان برگزارمی شود وقتی دست وپای داماد را حنا می کردند کاردی را به کمراو می بندند. مردانی که درمجلس حضوردارند مبلغی پول را درکمربند او می گذارند ومدعوین درظرف جلوی عروس پول می ریزند وبرای شب بعد مهمانان دعوت می شوند وپس ازصرف غذا هریک به نسبت قدرت مالی خود مبلغی شاباش«مبارکی» می دهند واجازه مرخصی گرفته به منزلشان مراجعت می کنند. درسومین روزعروس را آرایش نموده داماد را به حمام می برند ولباس نوبراومی پوشانند. داماد را با ماشین یا پیاده به سوی خانه عروس می برند. وقتی جلوی درب خانه عروس رسیدند جمعی اززنان فامیل عروس به استقبال داماد می آیند. این عده وسایلی با خود می آورند وبه داماد هدیه می کنند. داماد قرآن را می بوسد ولیوان شربت را می خورد وسرمه را به چشم می کشد وبا مسواک چوبی دندانهای خود را مسواک می زند وبعد وارد خانه عروس می شود. پس ازتشریفات عقد داماد جلوی حجله عروس رفته، ابتدا نوکروبعد کنیزعروس ازداماد تقاضای هدیه می کنند. دراین هنگام روی سرعروس وداماد سکه می ریزند وسرآنها را بهم می زنند تا همسرشوند. تا سه روزعروس وداماد درحجله هستند. دوران نامزدی دربعضی نقاط دو تا سه سال طول می کشد. ودراین مدت داماد۵٠٪ نیازمندیهای عروس را تآمین می کند.
آهنگها وترانه های عشایرنمودی ازفرهنگ ملی وگنجینه های ادبی کشورماست که ساده وبی تکلف سروده وبیانگراحساسات وعواطف آنان است. ازوسایل موسیقی آنها دوتاراست که شباهت زیادی با سه تارهندی دارد. ازدوتارهم درمراسم شاد وهم درمراسم عزا استفاده می شود. دهل همانند ضرب می باشد با این تفاوت که ضرب را ازیک طرف زده ولی دهل را ازدوطرف می زنند. عشایرتعلق خاطرزیادی به موسیقی دارند حتی سوزناکترین مرثیه ها را با موسیقی می سرایند. قیچک ازدیگرسازهای اصیل وسنتی بلوچها می باشد. این سازبا ترانه های محلی نواخته شده وهمانند کمانچه است که معمولاً آنرا ازهندوستان تهیه می کنند. ودرمراسم شاد وغم انگیزهردو کاربرد دارد. نی ودایره ازدیگروسایل موسیقی عشایرمی باشد.

نوع مطلب : سربیشه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 شهریور 1389
یکشنبه 10 تیر 1397 12:56 ق.ظ
طایفه کرد(کورد)ازدیربازدرمنطقه سربیشه روستاهای معروفان.فرونگونازدشت واسدیه وشهرسربیشه سکونت داشته اندویکی ازاصیل ترین طوایف خراسان به شمارمیایند
شنبه 9 تیر 1397 05:29 ق.ظ
سلام یکی ازطوایف اصیل سربیشه ومنطقه طایفه کرداست که متاسفانه شما آن راذکرنکردید
یکشنبه 16 اردیبهشت 1397 09:27 ب.ظ
قابل توجه دوستان عزیزطایفه بهلولی یابهلوری فارس زبان هستندوهیچ نسبتی
شنبه 30 مرداد 1395 03:47 ق.ظ
بهلولی ها بلوچ هستن؟
دوشنبه 8 تیر 1394 08:59 ب.ظ
سلام، با حمایت مقام معظم رهبری، آقایان روحانی و ظریف مهارتهای خود را در انجام مذاکرات و حل مشکلات پیچیده نشان داده‌اند. به آنها اجازه دهید تا امور مربوط به سیاستهای خارجی‌ ایران در منطقه را نیز به عهده بگیرند.
دوشنبه 8 تیر 1394 08:50 ب.ظ
سلام، با حمایت مقام معظم رهبری، آقایان روحانی و ظریف مهارتهای خود را در انجام مذاکرات و حل مشکلات پیچیده نشان داده‌اند. به آنها اجازه دهید تا امور مربوط به سیاستهای خارجی‌ ایران در منطقه را نیز به عهده بگیرند.
یکشنبه 23 آبان 1389 04:19 ق.ظ
آیتالله خمینی در وصیتنامۀ سیاسی-الهی
میفرمایند

وصیت اكید من به قوای مسلح پاسدار و بسیج، در هیچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازیهای سیاسی دور نگه دارند. در این صورت میتوانند قدرت نظامی خود را حفظ و از اختلافات درون گروهی مصون باشند. . وظیفه شرعی و میهنی آنان است كه اگر قوای مسلح ، برخلاف مصالح اسلام و كشور بخواهند عملی انجام دهند یا در احزاب وارد شوند كه – بیاشكال به تباهی كشیده میشوند - و یا در بازیهای سیاسی وارد شوند، از قدم اول با آن مخالفت كنند. و بر رهبر و شورای رهبری است كه با قاطعیت از این امر جلوگیری نماید تا كشور از آسیب در امان باشد
"دو وظیفۀ اصلی سپاه پاسداران، محافظت از اصل حکومت به وسیلۀ ولی فقیه و اصل جهاد است. . . بنابراین سپاه پاسداران را نباید از بُعدهای سیاسی یا باورهای ایدئولوژیکی محروم کرد.
بدون فداکاریهای ما بسیجیها آقای احمدینژاد وجود خارجی نخواهند داشت.

http://www.youtube.com/watch?v=Wd76F71NN-0
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی