از جمله آثار و ابنیه تاریخی موجود قلعه ها و غارهای مختلف در این شهرستان می باشد كه قدمت آنها به صدر اسلام و حتی قبل از آن می رسد . به روایت در جنوب شهر سربیشه شهری قدیمی به نام ‹‹كن كن ›› وجود داشته است كه قدمت آن به 6 هزار سال پیش از میلاد مسیح می رسد . از جمله دیدنی ها و آثار تاریخی شهرستان می توان به موارد زیر اشاره نمود :

بقیه در ادامه مطلب

-  مسجد گنجی سربیشه : مسجد گنجی سربیشه كه در حال حاضر به مسجد امام حسین (ع) شهرت دارد ، در حاشیه خیابان مطهری سربیشه واقع شده است .

- مسجد بزرگ سربیشه : مسجد بزرگ سربیشه كه در حال حاضر مسجد چهارده معصوم نامیده می شود در خیابان مطهری در كوچه شهید رجبی مقابل مدرسه طالقانی واقع شده است .

-  قلعه كهنه سربیشه .

-   مسجد پخت : در روستایی به همین نام و در دامنه رشته كوه باقران قرار دارد .

-   مسجد چهكندوك : در روستای چهكندوك درفاصله حدود 5 كیلومتری جنوب شرقی سربیشه قرار دارد.

-    تپه چهكندوك : تپه چهكندوك كلاته سلیمان در شهرستان سربیشه روستای چهكندوك واقع است .

-  قلعه چهكندوك : قلعه چهكندوك در شهرستان سربیشه روستای چهكندوك  در 5 كیلومتری جنوب شرقی سربیشه واقع است .

-   قبرستان هریوند : قبرستان موسوم به گبرها در نزدیكی روستای هریوند قرار دارد .

-    مدرسه مود : در داخل شهر مود از توابع شهرستان سربیشه قرار دارد .

-   باغ و عمارت مود : باغ قلعه مود به لحاظ مكانی در شهر مود و در فاصله 22 كیلومتری سربیشه قرار دارد .  

-   قلعه قلاع مود : در فاصله حدود دو كیلومتری غرب شهر مود و نزدیكی سمسول آباد بخش مركزی بیرجند قرار دارد .

-   قلعه كهنه مود : قلعه كهنه مود در داخل شهر مود بر فراز تپه ای واقع شده است .

-  رباط كوهك رود بالا : رباط مزبور در حدود سی كیلومتری سربیشه در امتداد جاده آسفالته بیرجند زاهدان و در 2 كیلومتری آبادی كوهك رود بالا واقع شده است .

-   قلعه اسفزار : این قلعه بر فراز تپه ای مشرف به روستای اسفزار واقع است .

-   قلعه فال : در روستای فال از دهستان نهارجان بخش مود قرار دارد .

-  محوطه ته كندوك كلاته سلیمان .

-  سنگ نگاره روستای بیژائم : مجموعه نگاره های سنگی بیژائم در جنوب روستای بیژائم شهرستان سربیشه مشرف بر مزارع روستا حك شده اند .

-  خانه یاوری سربیشه : خانه موسوم به یاوری بر فراز تپه ای بلند در بخش شرقی شهر سربیشه و در جوار قلعه كهنه سربیشه قرار دارد .

-   غار چنشت : در دامنه كوهی مشرف به روستای چنشت در دهستان نهارجان بخش مود و در 45 كیلومتری شهرستان سربیشه واقع شده است .

-    غار چهل چاه : در مجاورت غار چنشت در روستای چنشت قرار دارد .

-   غار چهل دختر : در سال 1374 در دامنه كوهی به نام چهل دختر در نزدیكی روستای كوچك كلاته آخوند كه از سنگهای آهكی شكل گرفته است كشف شد .

-    غار برادو.

- روستای ماخونیك : در دهستان درح و در بخش مركزی سربیشه در منطقه ای كوهستانی و در دامنه جنوبی كوه ماخونیك و در فاصله 80 كیلومتری شهر سربیشه واقع شده است .این روستا جزء هفت روستای شگفت انگیز كشور است .

-  روستای چنشت : در 25 كیلومتری مود و60 كیلومتری سربیشه قرار دارد .

-   سنگ نگاره تنگل استاد : در 3 كیلومتری روستای چنشت واقع است .  

ج- چشمه های آب معدنی :

چشمه آب گرم علم آباد : در شمال خاوری شهرستان و از شكاف سنگ های آتشفشانی از نوع آندزیت بازالت از زمین خارج می شود .

چشمه آب ترش : در شمال شهرستان سربیشه از شكاف سنگهای آندزیت بازالت از زمین خارج می شود .

آبگرم گندگان : در 12 كیلومتری سربیشه واقع است .

چشمه آب معدنی تناك : در روستای تناك از بخش مود شهرستان سربیشه قرار دارد .

چشمه آب معدنی سیاه دره : آب معدنی سیاه دره جنب كلاته سلیمان (بخش مود شهرستان سربیشه ) واقع است كه آب آن به رنگ سبز كامل است