درمانگاه خیریه که با هزینه جناب آقای دکتر یاوری یکی از بزرگان شهر سربیشه افتتاح گردیده که کلیه لوازم و امکانات از المان برای تجهیز وارد شده ودر حال حاضر با تمامی امکانات وتجهیزاتی که دارد بدون استفاده رها شده است

در این در مانگاه که میشود گفت در نوع خود بی نظیر است در هفته یک روز پزشک در آن برای ویزیت انبوه بیماران حضور یافته و در باقی هفته تعطیل می باشد.

این درمانگاه که دومین درمانگاه شهرستان می باشد وبه همت مسئولین درسفر دوم هیئت دولت با قول مساعد وزیر بهداشت خانم وحید دستجردی  وقول مساعد ایشان برای راه اندازی هنوز هم مانند سابق نیمه تعطیل میباشد

که امیدواریم در آینده به همت خود مردم دوباره بازگشایی گردد.

تاکید می شود در یک شهرستان با حداقل جمعیت 8الی 9هزار جمعیت فقط یک شبکه بهداشت ودرمان وجود دارد و اکثر بیماران برا ی معالجه به مرکز استان که 60 کیلومتر فاصله دارد مراجعه می نمایند.

 

جناب اقای دکتر  یاوری برای این مشکل چاره ای بیندیشید

یکی از دوستاران شما