یک مرد پس از 2 سال خدمت پی برد که نه ترفیع می گیرد، نه انتقال می یابد و نه حقوقش افزایش می یابد، تشویق هم نمی شود. بنابراین او تصمیم گرفت که پیش مدیر منابع انسانی برود. مدیر با لبخند او را دعوت به نشستن کرد و بعد از شنیدن سخنان مرد گفت : «از تو به خاطر 1 یا 2 روز کاری که واقعاً انجام می دهی، تقدیر نمی شود

 

 مرد از شنیدن آن جمله شگفت زده شد اما مدیر شروع به توضیح نمود...

مدیر : یک سال چند روز دارد؟

 مرد: 365 روز، بعضی مواقع 366.

 مدیر: یک روز چند ساعت است؟

 مرد: 24 ساعت

 مدیر: تو چند ساعت در روز کار می کنی؟

 مرد: از 10صبح تا 6 بعدازظهر؛ 8 ساعت در روز.

 مدیر: بنابراین تو چه کسری از روز را کار می کنی؟

 مرد: 3/1(یک سوم)

 مدیر: خوبت باشه!! 3/1 از 366 چند روز می شود؟

 مرد: 122 روز.

 مدیر: آیا تو تعطیلات آخر هفته را کار می کنی؟

 مرد: نه آقا.

 مدیر: در یک سال چند روز تعطیلات آخر هفته وجود دارد؟

 مرد: 52 روز شنبه و 52 روز یکشنبه، برابر با 104 روز.

 مدیر: متشکرم. اگر تو 104 روز را از 122 روز کم کنی، چند روز باقی می ماند؟

 مرد:18 روز.

 مدیر: من به تو اجازه می دهم که در تا 2 هفته در سال از مرخصی استعلاجی استفاده کنی .حال اگر 14 روز از 18 روز کم کنی ، چند روز باقی می ماند؟

 مرد: 4 روز.

 مدیر: آیا تو در روز جمهوری (یکی از تعطیلات رسمی می باشد) کار می کنی؟

 مرد: نه آقا.

 مدیر: آیا تو در روز استقلال (یکی دیگر از تعطیلات رسمی می باشد) کار می کنی؟